Medzinárodný Certifikačný Orgán

"Nový impulz pre Vaše podnikanie"

Certifikačný orgán pôsobí v oblasti systémov manažérstva na domácom a medzinárodnom trhu. Osvedčenie s európskou platnosťou udeľuje po splnení požiadaviek, ktoré sú definované národnými a medzinárodnými smernicami v platnosti.

Uvádzame, že orgán už začal proces prechodu na novú normu ISO 45001: 2018, ktorá nahrádza OHSAS 18001: 2007. Iter, ktorý skončí inšpekčnou prehliadkou SNAS naplánovanou na 23. - 25. júla v Bratislave.

Služby

ISO 9001:2015

Certifikácie systémov manažérstva kvality.                     

OHSAS 18001

Certifikácia systémov enviromentálneho manažérstva.             

ISO 14001

Certifikácia systémov riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci.

ISO 37001

ISO 37001 je medzinárodná technická norma, ktorá upravuje požiadavky na systém riadenia vhodný na prevenciu korupcie.